Thiết bị chính

BỘ LỌC BỤI TRUNG TÂM RUNG GIŨ TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN
BỘ LỌC BỤI TRUNG TÂM RUNG GIŨ TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN
Máy hút bụi TURBO 5HP
Máy hút bụi TURBO 5HP
Tủ hút bụi
Tủ hút bụi
Hút bụi ngành sản xuất Lúa Gạo
Hút bụi ngành sản xuất Lúa Gạo
Hệ thống hút bụi - ngành sản xuất Composite
Hệ thống hút bụi – ngành sản xuất Composite
Hệ thống hút bụi ngành nấu luyện kim loại
Hệ thống hút bụi  ngành nấu luyện kim loại